Adres szkoły: 

       Państwowa Szkoła Muzyczna I st.                              Wolińska 9b

           72-400 Kamień Pomorski

 

Poczta: psmkamienpomorski@wp.pl

 

 

Dyrektortel. 91 32 10 102

przyjmuje rodziców we wtorki i czwartki w godz. 14.30 - 16.00

 

Sekretariat: tel. 91 32 10 102

czynny: od wtorku do piątku : 12.30- 20.30

                  sobota w godz.:   8.00 - 16.00

                                       

NIP: 9860242285

 

REGON: 321539621

Z dniem 01.01.2016 r. NASTĘPUJE ZMIANA NUMERU IDENTYFIKACJI PODATKOWEJ PSM I st.

 

NIP: 9860242285

 

Nr konta PSM I st. w Kamieniu Pomorskim:

59 9393 0000 0017 4017 2000 0010

Referat Oświaty, Kultury i Sportu:

 

Sekretariat: 91 - 38 - 20 - 982;

Płace : 91 - 38 - 20 -982 w. 32;

Kadry: 91 - 38 - 20 - 982 w. 33 bezpośredni 91 - 38 - 21 - 331;

Księgowość: 91 - 38 - 20 - 982 w. 34;