Rozporządzenie MKiDN w sprawie rekrutacji
2019-rekrutacja-mkidn.pdf
Adobe Acrobat Document 284.4 KB

PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

W KAMIENIU POMORSKIM

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2019/2020

 

 

      TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW W SEKRETARIACIE SZKOŁY               (przez rodziców/prawnych opiekunów):

                     od 1 marca 2019 r. do 07 czerwca 2019 r.                         TERMIN BADANIA PRZYDATNOŚCI:

08 czerwca 2019 r. godz. 10.00   sala nr 10 w budynku szkoły.

 

WYMAGANE DOKUMENTY:

1. wniosek,

2. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  nauki w szkole muzycznej I stopnia,

3.jeżeli kandydat w danym roku kalendarzowym nie ukończył 7 lat przedkłada zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego, o którym mowa w art.36 ust.2 pkt 1 ustawy, albo opinia poradni psychologiczno - pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole,   

4.dokument potwierdzający dane dziecka oraz pesel.

O PRZYJĘCIE DO:

1. klasy pierwszej cyklu sześcioletniego może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 7 lat  albo 6 lat w przypadku, o którym mowa w art. 36 ust. 1 i 2 ustawy, oraz nie więcej niż 10 lat, 

2. klasy pierwszej cyklu czteroletniego  może ubiegać się kandydat, który w danym roku kalendarzowym kończy co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.

BADANIE PRZYDATNOŚCI POLEGA NA :

 sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

 

 

Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Wolińska 9b

Sekretariat: tel. 91 32 10 102;

czynny  wt. - pt. w godz. 10.00 - 18.00;

sobota w godz. 8.00  - 16.00                                                                                                                                         strona www:  psmkamienpomorski.jimdo.com

 

                                          

 

                                

                                                                   

 

            

                                      

 

 

Wniosek o przyjęcie do PSM I st. w Kamieniu Pomorskim.
wniosek o przyjęcie na 2019-2020.pdf
Adobe Acrobat Document 160.6 KB