PAŃSTWOWA SZKOŁA MUZYCZNA I STOPNIA

W KAMIENIU POMORSKIM

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 


DRUGI TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

22 MAJA  - 08 CZERWCA 2018 r.

TERMIN BADANIA PRZYDATNOŚCI:

09 CZERWCA 2018 r. godz. 11.00   s. nr 10 w budynku szkoły.

WYMAGANE DOKUMENTY:

         - wniosek,

- zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do  nauki w szkole muzycznej I stopnia,      - dokument potwierdzający dane dziecka oraz pesel

 - klauzula informacyjna.

 

 

Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Wolińska 9b

Sekretariat: tel. 91 32 10 102;

czynny  wt. - pt. w godz. 13.00 - 17.00;

sobota w godz. 9.00 - 13.00                                                                                                                                                                                         strona www:  psmkamienpomorski.jimdo.com

 

                                          

 

                                

                                                                   

 

            

                                      

 

 

Określone terminy w sprawie list kandydatów:

 

1. lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do dnia  16 czerwca 2018 r.

 

2. lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do dnia 5 sierpnia 2018 r.

Rodzice / prawni opiekunowie kandydatów proszeni są o dołączenie do wniosku:

 

1. zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

2. dokument potwierdzający dane dziecka oraz pesel.

3. klauzula informacyjna.

Wniosek o przyjęcie do szkoły
wniosek o przyjęcie .pdf
Adobe Acrobat Document 158.6 KB
Klauzula informacyjna
Klauzula zgody na wykorzystanie wizerunk
Adobe Acrobat Document 266.5 KB