CYKL SZEŚCIOLETNI ROK.SZK. 2018/2019

KLASA/

CYKL

NAZWA PRZEDMIOTU

ILOŚĆ GODZ.TYG.

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

I/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Kształcenie słuchu

2 godz.

II/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Kształcenie słuchu

2 godz.

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

Nauczyciele fortepianu

p. M. Stryczek – klasa saksofonu

p. A. Kask – klasy altówki i fletu

indywidulane

III/6

Instrument główny

1,3 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Rytmika

1 godz.

p. M. Krzywdzik

 

grupowe

 

Kształcenie słuchu

2 godz.

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. A. Kask – klasa fletu

p. M. Stryczek – klasy saksofonu i wiolonczeli

indywidualne

IV/6

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. L. Dmochowska-klasa skrzypiec

p. A. Kask – klasy skrzypieci altówki

p. M. Stryczek klasy akordeonu

Indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. L. Dmochowska-klasa skrzypiec

p. A. Kask -klasy skrzypiec i altówki

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na obowiązkowe zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny - smyczkowy

uczniowie kl. wiolonczeli, altówki i skrzypiec

2 godz.

p. D. Krajka

grupowe -międzyklasowe

 

V/6

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. L. Dmochowska-klasa skrzypiec

p. A. Kask – klasy fletu i altówki

p. M. Stryczek – klasa wiolonczeli, akordeonu i gitary

Indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. L. Dmochowska-klasa skrzypiec

p. A. Kask -klasy fletu i altówki

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe -międzyklasowe

Zespół instrumentalny - smyczkowy

uczniowie kl. wiolonczeli, altówki i skrzypiec

2 godz.

p. D. Krajka

grupowe -międzyklasowe

 

 

Zespół akordeonowy (duet) 2 godz. – p. K. Trębacz

 

Zespół wiolonczelowy (duet) 2 godz. – p. N.Szwarczak

 

Zespół saksofonowy (duet) 2 godz. – p. T. Kasperski

 

CYKL CZTEROLETNI ROK.SZK. 2018/2019

 

KLASA/

CYKL

NAZWA PRZEDMIOTU

ILOŚĆ GODZ.TYG.

NAUCZYCIEL

RODZAJ ZAJĘĆ

II/4

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. A. Kask -klasa fletu

p. M. Stryczek – klasy wiolonczeli i saksofonu

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe - międzyklasowe

Zespół instrumentalny – saksofonowy

kl. saksofonu

(bez uczniów uczęszczających na chór)

2 godz.

p. T. Kasperski

grupowe - międzyklasowe

III/4

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. M. Stryczek – klasa wiolonczeli i saksofonu

indywidualne

Kształcenie słuchu

2 godz.

p. J. Kabala

indywidualne

Zajęcia z akompaniatorem

0,3 godz.

p. M. Stryczek – klasy wiolonczeli i saksofonu

grupowe

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

 

p. M. Stryczek

 

 

grupowe – międzyklasowe

 

IV/4

Instrument główny

2 godz.

Nauczyciel inst. gł.

indywidualne

Fortepian dodatkowy

0,6 godz.

p. M. Stryczek – klasy altówki i gitary

indywidualne

Kształcenie słuchu

3 godz.

p. M. Krzywdzik

grupowe

Zajęcia z akompaniatorem

0,6 godz.

p. M. Stryczek – klasa altówki

indywidualne

Audycje muzyczne

1 godz.

p. J. Kabala

grupowe

Chór

 (bez uczniów uczęszczających na zespoły instrumentalne)

2 godz.

p. M. Stryczek

grupowe – międzyklasowe

 

Zespół instrumentalny – saksofonowy

 ( bez uczniów uczęszczających na chór)

2 godz.

p. T. Kasperski

grupowe -międzyklasowe

 

 

Zespół wiolonczelowy (duet) 2 godz. – p. N.Szwarczak

 

Zespół saksofonowy (duet) 2 godz. – p. T. Kasperski