Rada Rodziców

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I-go stopnia w Kamieniu Pomorskim powołana została dnia 1 września b.r. na Walnym Zebraniu Rodziców.

 

W skład Rady wchodzą;

 

Przewodnicząca - Aneta Kuchta

Z-ca Przewodniczącej - Robert Wojciechowski

Skarbnik -Katarzyna Szymańska

 

 

Komisja Rewizyjna

 

1. Anna Czekała

2. Urszula Zalewska

3. Anna Pawlaczyk

Regulamin Rady Rodziców dostępny jest na stronie i w sekretariacie PSM

 

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI RADY RODZICÓW

W ROKU SZKOLNYM 2016/2017.

sprawozdanie z pracy Rady Rodziców.pdf
Adobe Acrobat Document 1.0 MB
Zestawienia wydatków RR.pdf
Adobe Acrobat Document 276.8 KB
RR Wniosek o dofinansowanie.pdf
Adobe Acrobat Document 170.7 KB
Regulamin Rady Rodziców
Regulamin.pdf
Adobe Acrobat Document 2.6 MB