K O M U N I K A T

 

Dyrektora PSM I stopnia w Kamieniu Pomorskim

 

z dnia 22.06.2018 r.

 

 

 

Absolwenci Szkoły Muzycznej  w Kamieniu Pomorskim w dniu 23 czerwca 2018 r. proszeni są o zgłoszenie się   przed rozpoczęciem uroczystości zakończenia roku szkolnego do sekretariatu w celu potwierdzenia odbioru świadectwa ukończenia szkoły.

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

 

 

 

DYREKT0RA PSM I STOPNIA W  KAMIENIU POMORSKIM

 

Z dnia 17 czerwca 2018r.

 

 

 

 

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2017/2018 odbędzie się

 w dniu 23.06.2018r.( sobota) o godz. 1100 w auli szkoły.

DROGA MAMO!

 

 

Dnie urocze, piękne, młode
w drodze życia napotkamy,
ale jednym z najpiękniejszych
będzie dzień mojej kochanej Mamy.
Więc serdecznie Ci winszuję,
aby przez ten dzionek cały
tylko nuty zdrowia, szczęścia,
w Twoim sercu, Mamo, grały!

 

 

   

   Najlepsze życzenia z okazji Dnia Mamy składa Samorząd Uczniowski.

 

 

 

OGŁOSZENIE

 

w sprawie: zatrudnienia nauczyciela fortepianu, fletu oraz kształcenia słuchu i audycji muzycznych .

 

 

   Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim zatrudni od 1 września 2018 r. w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim w niepełnym wymiarze godzin nauczycieli posiadających kwalifikacje do nauczania w szkole muzycznej I stopnia:

 

 1. nauczycieli z przygotowaniem pedagogicznym,

 2. kierunek: instrumentalistyka,

 3. specjalność: fortepian i flet

 

 1. nauczyciel z przygotowaniem pedagogicznym,

 2. kierunek: kompozycja i teoria muzyki

 3. specjalność: teoria muzyki

 

 

Zainteresowani pracą w  naszej szkole proszeni są o złożenie w sekretariacie PSM I st. w Kamieniu Pomorskim podania, CV oraz dokumenty potwierdzające ww.  kwalifikacje wraz z adnotacją  o wyrażaniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedstawionych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury rekrutacji – zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922.).

 

 

 

Dane kontaktowe:

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Kamieniu Pomorskim

72-400 Kamień Pomorski, ul.Wolińska 9b

tel. 91-32-10-102

kom. 503-719-158

www.psmkamienpomorski.jimdo.com

e-mail: psmkamienpomorski@wp.pl

 

 

1.      Letnie TORTURY Muzyczne – Wadowice 2018

 

 

 

Informacje szczegółowe i regulaminowe

 

 

 

Warsztaty dla uczniów szkół muzycznych  I i II stopnia oraz studentów prowadzone przez wybitnych Pedagogów z kraju i zagranicy.

 

Całkowity koszt kursu – 1500,00zł, w tym:

 

- cztery lekcje indywidualne,

 

- zakwaterowanie w Hotelu „Podhalanin”   http://podhalanin.com.pl/ , https://www.facebook.com/Podhalaninpl-1428491567446665/

 

- pełne wyżywienie – śniadania i kolacje w hotelu, obiady w: https://www.it.wadowice.pl/gastronomia/restauracje-i-jadlodajnie/bar-kuchnia-polska,obj.html,  https://www.facebook.com/Bar-Kuchnia-Polska-1660754780900022/

 

- wycieczki, dla zainteresowanych:

 

* wycieczka górska na szczyt Leskowiec (Beskid Mały, 922 m n.p.m) https://pl.wikipedia.org/wiki/Leskowiec , jest jeszcze opcja wyprawy na Babią Górę, dla starszych uczestników, wszystkie wyprawy z przewodnikiem!,

 

* wycieczka do Parku Miniatur w Inwałdzie http://www.inwaldpark.pl/

 

* oprowadzanie przez przewodników „Szlakiem papieskim” po Wadowicach,

 

- ognisko, grill,

 

- KONCERTY!!!

 

 

 

Regulamin

 

 

 

- uczestnicy do lat 16 mogą przebywać na warsztatach za zgodą Rodziców,

 

- koszt pobytu na warsztatach osoby towarzyszącej (rodzic, opiekun )  - 800,00 zł (noclegi, wyżywienie, wstęp na zajęcia - jako uczestnik bierny, koncerty, ew. wycieczki)

 

- zaleca się posiadanie przez uczestników kursu ubezpieczenia od kosztów leczenia oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków,

 

- w dniu przyjazdu uczestnik będzie poproszony o podpisanie Regulaminu warsztatów -

 

od tego momentu ponosi wszelkie konsekwencje, które z tego wynikają.

 

- warunkiem przyjęcia zgłoszenia na 1. Letnie TORTURY Muzyczne – Wadowice 2018 jest wypełnienie zgłoszenia, przesłanie jego skanu na jankam310@gmail.com, oraz wpłata zaliczki w wysokości 400,00 zł na konto:

 

 

 

Rada Rodziców przy Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia w Wadowicach

 

 

 

75 1160 2202 0000 0000 3397 2734

 

 

 

z dopiskiem: Letnie TORTURY Muzyczne

 

 

 

reszta opłatności w terminie do 15 sierpnia

 

 

 

Zalecam kontakt telefoniczny, służę informacjami, również na temat przydziału do poszczególnych Wykladowców!

 

 

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

 

 

 1. Imię i nazwisko ..............................................................................................................

 

 

 

 1. Wiek ...............................................................................................................................

 

 

 

 1. Adres domowy/ do korespondencji...............................................................................

 

 

 

 1. Tel. stacjonarny.....................................Tel. komórkowy..............................................

 

 

 

 1. E-mail..............................................................................................................................

 

 

 

 1. Szkoła: ………………………………………………………………………………..

 

 

 

 1. Pedagog ..........................................................................................................................

 

 

 

 1. Instrument........................................................................................................................

 

 

 

 1. Nr Pesel: …………………………………….

 

 

 

 1. Repertuar na warsztaty i ew.koncerty;

 

 

 

- …………………………………………………………………………………………………

 

 

 

- …………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłosz

 

 

 

 

 

Zaliczka nie jest zwracana w przypadku rezygnacji z warsztatów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMUNIKAT

Dyrektora PSM I st. w Kamieniu Pomorskim

z dnia 15 lutego 2018 r.

 

w sprawie obowiązkowych testów z Kształcenia słuchu i Audycji muzycznych dla uczniów klasy IV/4.

 

 

W związku z powyższym:

 

1. w każdą sobotę od 17.02.2018 r. w godz. 13.05-14.05 (sala 8) – obowiązkowe zajęcia przygotowujące uczniów do testów,                             

2. 21.02.2018 r. (środa) godz. 19.05 – 19.50 (sala 8) – próbny test  z przedmiotów ogólnomuzycznych,

3. 20.03.2018 r. godz. 16.30 (sala 10) – obowiązkowy, ogólnopolski test z przedmiotów ogólnomuzycznych przeprowadzany przez Centrum Edukacji Artystycznej. Obecność uczniów w szkole o godz. 16.15.

 

 

Obecność uczniów na zajęciach i testach jest obowiązkowa.

OGŁOSZENIE

 

 

Uczniowie klasy IV/4 proszeni są o dostarczenie do sekretariatu szkoły dwóch zdjęć podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem.