KOMUNIKAT

Dyrektora Psm i stopnia w Kamieniu Pomorskim

z dnia 06 września 2018 r.

 

 

W związku z zakończeniem się wszystkich umów  z dniem 31.08.2018 r., zawartych pomiędzy szkołą a rodzicami, proszę o pilne dostarczenie:

-  wypożyczonego instrumentu,

- dowodów wpłat za okres wypożyczenia,

 

- umowy wypożyczenia.

 

Dyrektor PSM I st. 

w Kamieniu Pomorskim

Jolanta Przybycień

 

KOMUNIKAT

Dyrektora PSM I st. w Kamieniu Pomorskim

z dnia 28 sierpnia 2018 r.

 

Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 04.09.2018 r. o godz. 16.00 (aula):

 

1. 16.00 - spotkanie rodziców i uczniów z Dyrektorem Szkoły;

2. ok. 16.30 - spotkanie rodziców z Radą Rodziców - aula;

3. ok. 16.30 - spotkanie uczniów wszystkich klas cyklu czteroletniego oraz klas IV i V sześcioletniego z opiekunem samorządu uczniowskiego Panem M. Stryczkiem w celu przeprowadzenia wyporów do Rady Uczniów - sala 17;

4. spotkania rodziców i uczniów z nauczycielami instrumentu głównego, na które proszę przynieść tygodniowe plany lekcji ze szkół, w których dziecko realizuje obowiązek szkolny.

 

Harmonogram spotkań z nauczycielami:

1) 04.09.2018 r., godz. ok. 17.00 (po wyborach do rady Rodziców):

p. Dmochowska Lilia -  fortepian, sala 6

p. Głowacka Elżbieta - skrzypce, sala 19

p. Kask Anna - fortepian, sala 4

p. Krajka Damian - altówka, sla 18 

p. Ponichtera Olga - flet, sala 2

2) 05.09.2018 r., godz. 16.00:

p. Kasperski Tomasz - saksofon, sala 16

p. Kostecki Maciej - gitara, sala 7

p. Szwarczak Natalia - wiolonczela, sala 3

p. Stryczek Maksymilian - fortepian, sala 1

p. Trębacz Kacper - akordeon, sala 5

3) spotkania nauczycieli przedmiotów ogólnomuzycznych z rodzicami odbędą się 05.09.2018:

 p. Kabala Jacek - kształcenie słuchu, audycje muzyczne, sala 8:

godz. 16.00 - klasy V/6

godz. 16.20 - klasy IV/6

godz. 16.40 - klasy III/4

godz. 17.00 - klasy II/4

godz. 17.30 - klasy IV/4

p. Krzywdzik Małgorzata - kształcenie słuchu, rytmika, sala 10:

godz. 15.30 - klasy V/6

godz. 15.50 - klasy IV/6

godz. 16.10 - klasy III/6

godz. 16.30 - klasy II/6

godz. 16.50 - klasy I/6

godz. 17.10 - klasy IV/4

                                                                                                                   Dyrektor PSM I st.                                w Kamieniu Pomorskim

Jolanta Przybycień

 

KOMUNIKAT

 

 

 

DYREKT0RA PSM I STOPNIA W  KAMIENIU POMORSKIM

 

z dnia  13 sierpnia  2018 r.

 

Terminy zebrań Rady Pedagogicznej ustalone na jej zebraniu w dniu 28 czerwca 2018 r.:

1) 28..08.2018 r. godz. 12.00 - zebranie nauczycieli pracujących w PSM w roku szk. 2017/2018;

2) 01.09.2018 r. godz. 10.00 - zebranie nauczycieli pracujących w roku szk. 2018/2019

 

KOMUNIKAT

 

 

 

DYREKT0RA PSM I STOPNIA W  KAMIENIU POMORSKIM

 

z dnia  09 sierpnia  2018 r.

    

Egzamin poprawkowy z przedmiotu kształcenie słuchu  dla klasy III/6 i IV /6 odbędzie  się w dniu  28.08.2018r o godz. 10oo w sali nr 10.

 

                                                               Jolanta Przybycień