KOMUNIKAT

 

Dyrektora PSM I st. w Kamieniu Pomorskim

 

Z dnia 11 maja 2018 r.

 

 

 

W związku z udziałem nauczycieli w Komisjach ds. egzaminów promocyjnych zajęcia są odwołane zgodnie z poniższym harmonogramem:

   

26.05.2018 r. (sobota) z:

   

p. E. Głowacką, p. L. Dmochowską, p. M. Stryczkiem, p. Z. Szymańską, p. M. Kamińskim

   

29.05.2018 r. (wtorek) z:

  

p. E. Głowacką, p. D. Krajką, p. S. Spławską, p. M. Kamińskim

   

30.05.2018 r. (środa) z:

 ]

p. M. Kosteckim, p. K. Trębaczem, p. T. Kasperskim

 

 w godzinach 15.00 – 15.30 z p. N. Szwarczak i p. M. Stryczkiem

   

W dniu egzaminu promocyjnego uczniowie zwolnieni są ze wszystkich zajęć.

 

 

 

ZARZĄDZENIE NR 9/2017/2018

 

Dyrektora Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia w Kamieniu Pomorskim

 

z dnia 5 maja 2018 r.

 

w sprawie określenia terminów egzaminów promocyjnych oraz powołania składu Komisji do ich przeprowadzenia

 

Na podstawie § 13. i § 14 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów w publicznych szkołach artystycznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1258)

 

zarządzam, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustalam termin egzaminów promocyjnych z przedmiotu instrument główny dla klas drugich, trzecich               i czwartych  obu cykli nauczania, w specjalizacjach: skrzypce –  Pani E. Głowacka, fortepian - Pani L. Dmochowska, Pan M. Stryczek, Pani Z. Szymańska oraz wiolonczela – Pani N. Szwarczak,   na dzień  26.05.2018 r. oraz powołuję skład komisji do ich przeprowadzenia:

 

 

 

1.  instrument główny fortepian: w godzinach 900 -1130  :

 

a) Przewodniczący – Elżbieta Głowacka, Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, specjalizacja skrzypce;

 

b) Protokolant –  Lilia Dmochowska, specjalizacja fortepian;

 

c) Członek – Maksymilian Stryczek, specjalizacja fortepian,

 

d) Członek – Z. Szymańska, specjalizacja fortepian.

 

 

 

2. instrument główny wiolonczela: w godzinach 1145 – 1245:  

 

   

 

a) Przewodniczący – Elżbieta Głowacka, Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, specjalizacja skrzypce;

 

b) Protokolant –  Natalia Szwarczak, specjalizacja wiolonczela;

 

c) Członek – p. Maksymilian Stryczek, specjalizacja fortepian,

 

d) członek – p. L. Dmochowska, specjalizacja fortepian

 

 

 

3. instrument główny skrzypce: w godzinach 1300 – 1400:

 

 

 

a) Przewodniczący/Protokolant – Elżbieta Głowacka, Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, specjalizacja skrzypce;

 

b) Członek – Natalia Szwarczak, specjalizacja wiolonczela;

 

c) Członek – Lilia Dmochowska, specjalizacja fortepian,

 

d) Członek – M. Kamiński, specjalizacja fortepian.

 

 

 

§ 2.

 

Ustalam termin  egzaminów promocyjnych z przedmiotu instrument główny dla klas drugich, trzecich i czwartych obu cykli nauczania, w specjalizacjach: altówka – Pan D. Krajka, flet – Pani S. Spławska na dzień 29.05.2018 r. oraz powołuję skład komisji do ich przeprowadzenia:

 

1.  instrument główny altówka: w godzinach 1530 -1630 :

 

a) Przewodniczący – p. Elżbieta Głowacka, Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, specjalizacja skrzypce;

 

b) Protokolant – Damian Krajka, specjalizacja altówka;

 

c) Członek – Sara Spławska, specjalizacja flet.

 

d) Członek – Maciej Kamiński, specjalizacja fortepian.

 

 

 

2. instrument główny flet: w godzinach 1645 – 1730:

 

 

 

a) Przewodniczący –  Elżbieta Głowacka, Kierownik ds. nadzoru pedagogicznego, specjalizacja skrzypce;

 

b) Protokolant – Sara Spławska, specjalizacja flet;

 

c) Członek – DamianKrajka, specjalizacja altówka,

 

d) Członek – Maciej Kamiński, specjalizacja fortepian.

 

 

 

§ 3.

 

Ustalam termin przeprowadzenia  egzaminów promocyjnych z przedmiotu instrument główny dla klas drugich, trzecich i czwartych obu cykli nauczania, w specjalizacjach: akordeon – Pan K. Trębacz,  gitara – Pan M. Kostecki oraz saksofon – Pan T. Kasperski na dzień 30.05.2018 r. oraz powołuję skład komisji do ich przeprowadzenia:

 

1.  instrument główny saksofon: w godzinach 1530 -1600 :

 

a) Przewodniczący –  Jolanta Przybycień, Dyrektor Szkoły;

 

b) Protokolant – T. Kasperski, specjalizacja saksofon;

 

c) Członek – Maciej Kostecki, specjalizacja gitara,

 

d) członek – K. Trębacz, specjalizacja akordeon.

 

 

 

2. instrument główny gitara: w godzinach 1630 – 1640:

 

a) Przewodniczący – Jolanta Przybycień, Dyrektor Szkoły;

 

b) Protokolant – Maciej Kostecki, specjalizacja gitara;

 

c) Członek– Kacper Trębacz, specjalizacja akordeon,

 

d) członek – T. Kasperski, specjalizacja saksofon.

 

 

 

3. instrument główny akordeon: w godzinach 1700 – 1820:

 

a) Przewodniczący – Jolanta Przybycień, Dyrektor Szkoły;

 

b) Protokolant – Kacper Trębacz, specjalizacja akordeon;

 

c) Członek– Maciej Kostecki, specjalizacja gitara,

 

d) członek – T. Kasperski, specjalizacja saksofon.

 

 

 

                               

 

§ 4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                       Jolanta Przybycień

                                                                                                                        Dyrektor PSM I st.

                                                                                                                         w Kamieniu Pomorskim